Home ❯❯ Veel gestelde vragen

Voordat je een e-mail stuurt met jouw vraag is het handig om te kijken of je vraag hieronder al niet beantwoord is. Nee? Schroom je niet en stuur gerust een mailtje!

Ommen:

Kan ik mij nog inschrijven voor de jaarmarkt/ kerstfair/ (elk noemenswaardig evenement)?

Mooi Ommen is niet de organisator van welk evenement dan ook en gaat derhalve niet over inschrijvingen van evenementen.

  • De jaarmarkt wordt bijvoorbeeld georganiseerd door de Stichting Ommer Bissingh evenementen. De inschrijving sluit meestal eind april in hetzelfde jaargang als het plaatsvinden van deze jaarmarkt (Contact)
  • Voor een plekje op de kerstfair kun je contact opnemen met de handelsvereniging Ommen (Contact)
  • Voor deelname aan het hanzefestival kun je contact opnemen met het bestuur van de Ommer Bissingh (Contact)
  • Voor deelname aan het volleybaltoernooi in Witharen kun je je richten tot de Oranjevereniging Witharen (contact via www.witharen.com)
Mooi Ommen probeert bij ieder evenement, vermeldt in de agenda, de contactgegevens van de organisator beschikbaar te stellen, indien die bekend zijn bij de redactie.

Ik denk dat er sprake is van discriminatie (bijv. een sollicitatie) bij een bedrijf in Ommen, kan ik daarmee bij jullie terecht?

Naar de media stappen is nooit direct een goed idee. Het eerste wat je kunt doen, is een gesprek aangaan met het bedrijf zelf. Lukt dit niet? Dan kun je je melden bij een antidiscriminatiebureau die elke gemeente heeft. Daarnaast kun je je melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College kijkt onafhankelijk of je inderdaad gediscrimineerd bent en probeert samen met jou zoveel mogelijk bewijzen te zoeken. Zij doen uiteindelijk een uitspraak en in ongeveer 80% van de gevallen handelen werkgevers daar ook naar. Heb je een positieve uitspraak van het College en handelt een potentiele werkgever uit Ommen daar niet naar, DAN kun je met je uitspraak naar Mooi Ommen komen. Met een dergelijke uitspraak is er genoeg voer voor een artikel, zonder dat er direct sprake is van smaad en laster. Met een positieve uitspraak van het College kun je ook naar de rechter stappen. Hoewel het College zelf geen boetes en straffen kan opleggen, kan een rechter dat zeker wel.

Er zijn 13 kenmerken waarop je in Nederland officieel gediscrimineerd kunt worden: Geslacht; Zwangerschap; Leeftijd; Godsdienst; Seksuele gerichtheid; Ras; Nationaliteit; Handicap of chronische ziekte; Burgelijke staat; Arbeidsduur; Vast of tijdelijk contract; Levensovertuiging en Politieke overtuiging.

Enkele voorbeelden van discriminatie zijn supermarkten die alleen vrouwen achter de kassa aannemen; Winkels die alleen 'jong' personeel werven; Supermarkten die scholieren een andere behandeling geven dan andere klanten, zoals aparte scholierenkassa's / winkelmandjes, geen tassen mee naar binnen etc.

Het evenement is veel later begonnen dan hier en elders vermeldt stond..

Dat wordt in de Ommer volksmond ook wel het 'Ommer kwartiertje' genoemd. In Ommen is het bijna gebruikelijk dat evenementen / activiteiten / etc. eerder of later beginnen dan van te voren beoogd was. Houd daar dus rekening mee als je een evenement in Ommen bezoekt. Het lijkt inmiddels traditie dat de 'Voice Of Ommen' vaak veel te laat begint. Ondertussen rustig een terrasje pakken is daar zeker aan te raden.

Ik vond het evenement niet leuk, maar dat mag ik schijnbaar niet zeggen..

Bij Mooi Ommen mag je alles zeggen. Je mening wordt te allen tijde gerespecteerd, zolang je 'kritiek' (noem het liever feedback) gefundeerd is. Dat organisaties als 'Vechtdal Leeft' en de 'Stichting Ommer Bissingh Evenementen' liever geen kritiek zien en dat tevens niet dulden, vindt Mooi Ommen een zeer kwalijke zaak. Zeker omdat dit soort organisaties enkel bestaansrecht hebben dankzij gemeentelijke en provinciale subsidies. Mooi Ommen distantieert zich van ongefundeerde feedback, zoals gegeven door Facebookpagina's als 'Ommen het kan veel beter' van Johan Veldman.

Hoe is het parkeren in Ommen, is dit gratis of betaald parkeren?

Zowel in het centrum van Ommen als daarbuiten kun je volledig gratis parkeren. Echter kun je niet overal voor onbeperkte tijd staan. Op veel plaatsen in het centrum heb je een parkeerschijf nodig omdat je daar niet langer dan 2 uur mag staan. In de zomermaanden is er overigens minder parkeerruimte beschikbaar, vanwege markten en de Ommer Bissingh. Houd hier dus rekening mee.

Tot hoelaat mag je in Ommen vuurwerk afsteken op Oudjaarsdag?

Het afsteken van vuurwerk mag alleen van 18.00 uur 's avonds (31 December) tot 02.00 uur 's Nachts (1 Januari). Om af te wijken van deze gegeven tijden, dien je een vergunning aan te vragen bij de gemeente Ommen.

Wordt na nieuwjaarsdag het afval van het vuurwerk door de gemeente opgeruimd, of moet je dit zelf doen?

Vuurwerkafval dien je zelf op te ruimen. Dit wordt niet centraal opgeruimd door of in opdracht van de gemeente Ommen.


Mooi Ommen:

Wat is Mooi Ommen?

Mooi Ommen heeft 2 website's: mooiommen.nl; de evenementenagenda in de gemeente Ommen en mooiommen.com; de website waarop foto's van evenement besteld kunnen worden.

Wie is Mark Timmermans?

Mark Timmermans is content manager Mooi Ommen. De website is in 2008 door Mark opgericht.

Houdt deze website verband met de Gemeente Ommen of de bestuursdienst Ommen-Hardenberg?

Nee. Mooi Ommen is volledig onafhankelijk en houdt geen verband met welke instantie dan ook.

Waarom staan er allemaal 'zwarte pieten' afgebeeld bij Sinterklaas-evenementen?

Mooi Ommen volgt hierin het beleid van de Sinterklaascommissie / Handelsvereniging Ommen. Zij organiseren de belangrijkste Sinterklaas-evenementen in Ommen en bepalen daarmee grotendeels hoe Sinterklaas in Ommen in het openbaar gevierd wordt. Mooi Ommen geeft evenementen alleen weer zoals ze zijn, zonder daarin een mening te vormen.

Wij zijn geinteresseerd in een samenwerking voor..

Neem maar even contact op en we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Was deze website ook niet betrokken bij het verduisteren van gemeentelijke subsidie?

Nee. Dat ging om de Stichting Helemaal Ommen. Mooi Ommen is en was daar nooit onderdeel van. Momenteel handelt die stichting onder de naam, 'Ommen, hart van het Vechtdal'.

Is Mooi Ommen een kopie van ..

Nee. Mooi Ommen is gestart in 2008, toen er nog weinig vergelijkbare website's waren. Vechtdal Leeft (toen nog Ommen Leeft) startte bijvoorbeeld een jaar later. Mooi Ommen specialiseert zich exclusief in evenementen omtrent Ommen. Geen andere website over Ommen doet dat. Iedere website vult de ander aan. Mooi Ommen waardeert iedere andere website over Ommen.

Ik moet voor school stage lopen bij een non-profit instelling, kan dat bij Mooi Ommen?

Dit is momenteel niet mogelijk. Ook sollicitaties voor betaald werk binnen deze website worden niet geaccepteerd. Wil je als vrijwilliger meewerken aan Mooi Ommen, bijvoorbeeld als nieuwe fotograaf of tekstschrijver, dan ben je altijd welkom. Neem even contact op.

Ontvangt Mooi Ommen subsidies en waarom wel of niet?

Nee. Mooi Ommen ontvangt op geen enkele manier subsidie van welke overheidsinstelling dan ook. Waarom niet? Simpel: Dat vraagt Mooi Ommen niet aan.

Wat doet Mooi Ommen met de AVG?

De websites van Mooi Ommen (www.mooiommen.nl en www.mooiommen.com) moeten zich, net als ieder andere website in Europa, houden aan de AVG. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die voluit heet regelt voor de hele EU wat er met persoonsgegevens kan en mag gebeuren.

Maar mag Mooi Ommen mensen zonder toestemming (vooraf) herkenbaar in beeld brengen? Ja. Was een portret tot 25 Mei 2018 nog een bijzonder persoonsgegevens omdat het iets zei over iemands ras, sinds 25 mei 2018 is het een biometrisch persoonsgegeven. Daarmee wordt de gezichtsafbeelding gelijkgesteld met bijvoorbeeld een vingerafdruk of een irisscan. In de tekst van de AVG is daarbij duidelijk aangegeven dat foto's niet direct moeten worden beschouwd als een bijzonder persoonsgegeven. Pas als deze wordt gemaakt of gebruikt met het doel om iemand te identificeren, kan het een persoonsgegeven worden. De persfotograaf, straatfotograaf of hobbyfotograaf die mensen op de gevoelige plaat legt, is niet bezig om iemand te identificeren. Dat dezelfde foto misschien wel gebruikt kan worden voor dat doel wil niet zeggen dat de fotograaf daar bij het maken van de foto al rekening mee hoeft te houden. Er is namelijk ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid.

En ook daar heeft de Europese regelgever in de AVG aandacht aan besteed. In de tekst van de AVG staat dat het recht op bescherming van persoonsgegevens niet absoluut is, maar altijd moet worden afgewogen tegen anders grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en informatie en artistieke vrijheid. Tot slot heeft de Europese regelgever alle lidstaten opgedragen om in de nationale wetgeving regels op te nemen die de artistieke en journalistieke vrijheid beschermen.

Wat natuurlijk ook niet verandert, is het zogenaamde portretrecht. Dit is het recht van de geportretteerde om zich in bepaalde gevallen tegen het gebruik van zijn portret te verzetten, maar dat is geregeld in het auteursrecht. De invoering van de AVG verandert daar niets aan. Wanneer je persee niet op Mooi Ommen wilt staan, kun je een mailtje sturen via deze pagina.

Ik zou Mark Timmermans graag willen interviewen voor...

Neem contact op via mark@mooiommen.nl en overleg wat mogelijk is.


Website Algemeen:

Ik heb een mailtje gestuurd, maar nog geen reactie gehad..

Emails worden binnen 48 uur beantwoordt. Hierop zijn weekenden/ vakanties/ feestdagen een uitzondering. Daarna nog geen antwoord? Stuur je mailtje nogmaals.

Ik heb een evenement, kan ik die insturen?

Ja dat kan. Via 'evenement insturen' kun je evenementen insturen. Evenementen moeten binnen de gemeente Ommen plaatsvinden. Elk evenement wordt apart beoordeeld, voor deze geplaatst wordt. Evenementen kunnen geweigerd worden, zonder opgave van reden(en).

Ik heb jullie genoemd op Twitter over ..

Dat wordt zeker gewaardeerd, maar door de grote hoeveelheid 'mentions' op Twitter is het onoverzichtelijk om dat allemaal te beantwoorden / te zien. Heb je een evenement en wil je die in de agenda van Mooi Ommen, dan is het verstandiger om die gewoon in te sturen via deze website.

Ik heb een evenement gestuurd maar nog geen reactie gehad.

Een reactie krijg je binnen 48 uur, met uizondering van weekeinden en vakanties. Heb je binnen die tijdslimiet geen reactie gehad, dan is er iets misgegaan in de verzending. Stuur je evenement nog een keer en vul de gevraagde gegevens van het mailformulier in.

Waarom staan er bij sommige evenementen foto's en andere evenementen niet?

Mooi Ommen streeft er naar dat alle grotere evenementen (met eigen pagina binnen deze website) uiteindelijk voorzien worden van foto's. Foto's worden niet toegevoegd bij evenementen zonder eigen pagina, zodat de algemene agenda's overzichtelijk blijven.

Mijn evenement is niet geplaatst, waarom niet?

Voor plaatsing van een evenement is specifieke informatie vereist. Mogelijk heb je je evenement via een persbericht naar mooiommen.nl en tal van andere organisaties gestuurd, zonder de gevraagde informatie van mooiommen.nl en de gestelde regels door te lezen. Mogelijk heb je over de regels heen gelezen. Je vindt hier alle regels en aanwijzingen waaraan een evenement moet voldoen om opgenomen te worden in de event-agenda. Dit omdat mooiommen.nl de kwaliteit van de aangeboden evenementen wil garanderen en ook de betrouwbaarheid en veiligheid van dergelijke evenementen. Er vindt geen discussie plaats of een evenement wel of niet voldoet aan de gestelde regels.

Mag mijn bedrijfsevenement of open dag in de agenda?

In de evenementenagenda kun je tegen betaling bedrijfsevenementen (waaronder ook open dagen) laten opnemen. Mooiommen.nl toont normaal geen bedrijfsevenementen, maar deze kun je wel in de agenda zetten middels betaling. In de agenda komt dan een datum van het evenement te staan, met een klikbare link. Deze link kan gelinkt worden naar jouw eigen pagina met meer informatie, of als die er niet is, naar een pagina binnen mooiommen.nl met meer informatie. Afbeeldingen worden tegen extra betaling geaccepteerd. Insturen kan maximaal 2 weken voordat het evenement plaatsvindt. Het wordt minimaal 7 dagen voordat het evenement plaatsvindt geplaatst. Het evenement staat dus ook minimaal 7 dagen online. 1 Evenement duurt 1 dag. Duurt een evenement langer dan 1 dag, dan geldt iedere dag als 1 apart evenement. Neem vrijblijvend contact op.

Wat betekenen de tips op de hoofdpagina bij sommige evenementen en wie bepaald dat?

Enkele evenementen op de hoofdpagina worden getipt door mooiommen.nl. Die tips worden bepaald door Mark, de baas van de website. De tips zijn compleet onafhankelijk; Je kunt ze niet kopen. Die tips zijn bedoeld om evenementen die uniek zijn er iets meer uit te laten springen. Op die manier probeert mooiommen.nl subtiel bij te sturen in het creeeren van meer unieke evenementen in Ommen en omstreken. Op de hoofdpagina staat iedere maand een lijst met evenementen die die maand plaatsvinden. Een volledige lijst zonder tips vind je hier. Tips worden op mobiele telefoons weergegeven met de datum / data in het rood.

Ik heb een persbericht gestuurd, maar nog geen reactie gehad..

Persberichten worden doorgaans niet beantwoord, tenzij nadrukkelijk gewenst is dat er een antwoord komt. Dit had bij het persbericht vermeldt moeten staan.

Ik heb een nieuwsbericht gestuurd, maar zie het niet terug op de website.

mooiommen.nl is een evenementenagenda. Nieuwsberichten en dergelijke worden dus niet geplaatst. Op persoonlijk verstuurde nieuwsberichten wordt overigens gewoon geantwoordt, op persberichten niet zolang daar niet expliciet om gevraagd is.

Ik wil graag andere advertentieruimte inkopen op deze website, is dit mogelijk?

Stuur een voorstel in en ik kijk wat mogelijk is. Bedrijfsevenementen insturen tegen betaling is ook mogelijk.

Ik ben bezig met een werkstuk over Ommen en wil foto's van deze website gebruiken, mag dat?

Voor commercieel gebruik van mijn (beeld)materiaal wordt vrijwel nooit toestemming gegeven. Indien je om andere redenen mijn (beeld)materiaal wilt gebruiken, wordt van je verwacht dat je mooiommen.nl en Mark Timmermans als bron vermeldt, indien je toestemming hebt gevraagd en gekregen. Voor gebruik van (beeld)materiaal is het noodzakelijk om toestemming te vragen. Ook media kunnen om wat voor redenen dan ook gebruik willen maken van (beeld)materiaal op deze website. Ook daarvoor is toestemming vereist. Het niet vragen van toestemming, alsmede het niet vermelden van de naam van de fotograaf kan je een schadeclaim opleveren. Lees altijd de disclaimer door.


Foto-technisch:

Zijn de foto's op deze website nabewerkt?

Op het gebied van kwaliteit worden de foto's niet nabewerkt. Dat wat je ziet komt direct uit de camera. Echter kan het voorkomen dat er reclame te zien is op foto's voor evenementen, die geen sponsor zijn van het betreffende evenement. In dat geval wordt reclame van de foto geshopt.

Wat voor apparatuur wordt er voor de foto's gebruikt?

Dat verschilt per foto en per moment dat foto's gemaakt worden. Er worden meerdere camera's gebruikt voor foto's en video's en ook meerdere lenzen. Flitser, lamp, lens-filters, statief en mat box behoren tevens tot de mogelijkheden voor het tot standkomen van een foto.

Worden foto's op de automatische stand gefotografeerd?

Nee. Alle foto's worden gemaakt op de m-stand. De 'm' staat voor 'manuel'; je bepaalt alle instellingen zelf, waardoor je de meeste controle over je eigen foto hebt. Op de (gedeeltelijk) automatische stand bepaalt de camera (gedeeltelijk) hoe je foto er uit komt te zien. Een fotograaf maakt foto's. Als je je camera foto's laat maken, ben je simpelweg geen fotograaf.


Website Technisch:

Ik heb Javascript uitgeschakeld en wil deze niet activeren, mis ik iets?

Deze website biedt meerdere dingen aan doormiddel van Javascript, voor tablets, laptops en desktop-pc's zijn dit allemaal extra functies binnen de website, die niet noodzakelijk zijn. Wil je Javascript niet activeren, dan is er geen probleem! Voor de mobiele website wordt gebruik gemaakt van Javascript in het menu. Wanneer je Javascript uit hebt staan, kan het menu anders of niet werken. Wanneer je je mobiel echter kantelt zie je, in de meeste gevallen, de tablet versie van de website en heb je het normale menu. Javascript is dus niet noodzakelijk. Is je mobiel toch te klein en krijg je geen tablet versie als je je mobiel kantelt? Dan is er nog steeds geen groot probleem. De website is zo ingericht dat je volledig zonder menu kunt navigeren door de website.

Ik krijg geen melding voor het accepteren of weigeren van cookies, maar ik wil geen cookies.

Mooiommen.nl geeft geen cookiemelding weer, omdat de website is gestopt met het gebruik van cookies.

Kan ik de websites van Mooi Ommen veilig bezoeken en kan ik veilig bestellen op mooiommen.com?

Volledig! De websites van Mooi Ommen (mooiommen.nl en mooiommen.com) zijn beveiligd met SSL-encryptie. Dit kun je herkennen aan het slotje naast de domeinnaam in de adresbalk van je webbrowser, of het 'https' gedeelte in het webadres. Wanneer je klikt op het slotje, kun je onder andere de geldigheid van het certificaat controleren. Ook samenwerkingspartner Oypo werkt volledig met deze encryptie, waardoor je zonder zorgen foto's kunt bestellen op mooiommen.com. De websites van Mooi Ommen zijn zonder beveiliging niet te bezoeken. Wanneer je bijvoorbeeld 'mooiommen.nl', 'www.mooiommen.nl' of 'http://www.mooiommen.nl' in je adresbalk intypt, worden deze automatisch doorgeschakeld naar 'https://www.mooiommen.nl'. Je privacy en veiligheid zijn een groot goed en worden door Mooi Ommen serieus genomen.

Maakt Mooi Ommen gebruikt van Google Analytics / Add This / etc.

Nee. Je kunt de websites van Mooi Ommen veilig bezoeken, zonder getracked te worden door externe partijen. Mooi Ommen maakt geen gebruik van externe analystische gegevens.

Waarom lijkt de website op de mobiel anders dan op de computer?

Dat heeft meerdere redenen. Zo zijn er 3 versies van de website beschikbaar. Voor desktops en laptops, voor tablets en voor telefoons. Het gebruik van de website op verschillende apparaten verschilt enorm. Op een mobiel wordt er vaker naar 'hapklare'-content gezocht, terwijl iemand op een computer vaker zoekt naar meer uitgebreidere informatie. Ook verschillen de groottes van de schermen nu eenmaal, waardoor de website anders moet worden opgebouwd. Op een kleiner scherm (telefoon) kun je minder laten zien dan op een groot scherm (laptop of PC).

Waarom heeft Mooi Ommen geen mailformulier om contact op te nemen of evenementen te versturen?

Mailformulieren zijn niet 100 procent veilig. Daarnaast kun je veel verschillende zaken insturen, waardoor meerdere mailformulieren onoverzichtelijk kunnen lijken.

Ik ben webdesigner en kan een nieuwe website maken voor Mooi Ommen.

Mooi Ommen is niet geinteresseerd in dergelijke aanbiedingen.